โรงเรียนพุทธิโศภน
รักสะอาด             มารยาทดี           มีความรู้

PUTTISOPON School

PUTTISOPON

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
สถิติจำนวนนักเรียน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ
วิสัยทัศน์
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น
ภาพกิจกรรมล่าสุด

พระครูพุทธิโศภน

เตรียมเข้าสู่วันครบรอบ 90 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 กันยายน 2558 ...

รับสมัครนักเรียนชั้นป.1 จำนวน 30 คน

ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558

...ทั้ง MEP และปกติทั่วไป นะครับ .... คลิกดูรายละเอียดที่นี่ ...

ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

...ปฏิทินกำหนดการกิจกรรมในช่วงต่อไป ...

วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 สอบปลายภาค
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2558 ยื่นความประสงค์พร้อมจ่ายเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
(เมษายน 2558) ที่ห้องการเงินโรงเรียนพุทธิโศภน
วันที่ 12 มีนาคม 2558 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมอาคารเชษฐา
วันที่ 23 มีนาคม 2558 พิธีอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6
วันที่ 30 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 รับผลการเรียน (สมุดพก)
วันที่ 1 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 เรียนเสริมภาคฤดูร้อนในทุกวันทำการ
(ปิดเรียนเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันที่ 12 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2558 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของปีการศึกษา 2558 ผ่านธนาคารกรุงไทย

 

โรงเรียนพุทธิโศภนผ่านการประเมินรอบ 3 ของ สมศ.
และได้รับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน(รุ่น3) ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนพุทธิโศภน 146 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทร.053-277609 โทรสาร 053-274418
webmaster:tee.au@chaiyo.com

แบบประเมินวินัยในตนเองของนักเรียนรายสัปดาห์

ผลการสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 คลิก.... คลิก.... คลิก....

 

งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานธุรการการเงิน งานบุคลากร งานประกันคุณภาพ(SARครูปี2557)
งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน งานสื่อเทคโนโลยี
ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตรลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

เอกสารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล


เว็บบอร์ดส่งข่าวติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน

เว็บไซต์แนะนำ ... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

ชมรมผู้ปกครองและครู-เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมที่ผ่านมาปีการศึกษา 2555

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สนามโรงเรียนพุทธิโศภน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลููกเสือแห่งชาคิ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

กิจกรรมเช้าประจำหมู่ยุวกาชาด 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเชษฐา โรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ 5 กรกฎาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมการประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555

กิจกรรม English For Today ทุกวันอังคารในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมภาษาจีนสัปดาห์ละคำ ทุกวันพุธในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทุกวันพฤหัสบดีในกิจกรรมหน้าเสาธง

แสดงความยินดีกับครูสอนดีจำนวน 6 ท่านที่ได้รับมอบรางวัลจากผู้ว่าฯ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมการอบรมพัฒนาวิทฐานะครูชำนาญการพืเศษและเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16-20 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมการประชุมอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทิ์ปี 2555 ณ ศูนย์โรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 โรงเรียนพุทธิโศภน

ร่วมงานมุทิตาจิต 60 ปี 39 พรรษาหลวงพ่อวิโรจน์ฯ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ 6 สิงหาคม 2555

ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ เทอดไท้ราชินี หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 สิงหาคม 2555

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สายชั้น ป.6 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 8 สิงหาคม 2555

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพุทธิโศภน 9 สิงหาคม 2555

กิจกรรมให้ความรู้ของมูลนิธิตะวันฉาย 9 สิงหาคม 2555

ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

มอบรางวัลหน้าเสาธง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และแข่งขันเทควันโด อังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธงวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงเรื่องประตูเมืองเชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555

กิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

กิจกรรมอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบทางไกล ETV หลักสูครกลางปีที่ 2 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 87 ปีพุทธิโศภน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศคกษาเชียงใหม่ เข้าประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2555 วันพุธที่ 5 กันยายน 2555

คณะครูจาก สพป.แม่ฮ่องสอนจำนวน 22 ท่าน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

แจกแทปเล็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.ชม. เขต 1 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนพุทธิโศภน

กิจกรรมหน้าเสาธงมอบรางวัลนักเรียนแข่งภาษาไทย และค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนพุทธิโศภน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนพุทธิโศภน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555

กิจกรรมให้ความรู้โดยครูตำรวจ วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2555

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม โรงเรียนพุทธิโศภน วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555

กิจกรรมแสดงผลงานกลุ่มสาระศิลปฯ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพะเยา วันที่ 3 ตุลาคม 2555
กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ไมโลแจกเครื่องดื่ม และชวนเชิญออกกำลังกาย วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2555 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
คณะกรรมการจากสพฐ.และคณะติดตามผลการดำเนิงานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการ One Tablet per child วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555
คณะครูจำนวน 4 คนเป็นกรรมการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
คณะครูจำนวน 9 คน เป็นครูมัคคุเทศก์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 62 ระหว่าง 21 - 22 พฤศจิกายน 2555
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2555 ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 25 พฤศจิกายน 2555
จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนพุทธิโศภน 26 พฤศจิกายน 2555
จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2555
การนำเสนอภาษาจีนเนื่องในวันลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555
มอบรางวัลนักเรียน , ครูอัตราจ้างอำลาโรงเรียน , มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาตรี และโท 30 พฤศจิกายน 2555
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2555 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2555 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป๊านเขากวาง อ,แม่ออน จ.เชียงใหม่ 6-7 ธันวาคม 2555
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเหนือเกล้า อ,สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 12-14 ธันวาคม 2555
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2555 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555
กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2555
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2556 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556
การสอบ Pre-Onet วันที่ 10 มกราคม 2556
กืจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2556

กิจกรรมวันตรูปี 2556 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 มกราคม 2556
ทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามยุวกาชาด 25 มกราคม 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มช. บุตรของคุณครู 3 ท่าน 29 มกราคม 2556
นำเสนอภาษาจีนหน้าเสาธงและมอบเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร 5 กุมภาพันธ์ 2556
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีนอำลาโรงเรีน 7 กุมภาพันธ์ 2556
ให้ความรู้เรื่องวันตรุษจีน 8 กุมภาพันธ์ 2556
นำเสนอกลุ่มสาระภาษาอังกฤษเรื่องเมืองหลวงของประเทศอาเซียน 12 กุมภาพันธ์ 2556
อบรมลูกเสือจราจร 14-15 กุมภาพันธ์ 2556
จับสลากคัดเลือกนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 แนะนำตัวเองหน้าเสาธง
ทัวร์หลวงพระบาง 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2556
ประธานนักเรียนคนใหม่กล่าวขอบคุณหน้าเสาธง 1 มีนาคม 2556
โครงการอบรมคุณะรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.5 วันที่ 4 มีนาคม 2556
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประภทต่างๆ วันที่ 6 มีนาคม 2556
มอบเกียรติบัตรรักการอ่านนักเรียนและครู 13 มีนาคม 2555
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลาโรงเรียน 13 มีนาคม 2556
พิธีอำลาโรงเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และทอดผ้าป่าของชมรมผู้ปกครองฯ 15 มีนาคม 2556
ทัศนศึกษาดูงาน 15 - 19 มีนาคม 2556กิจกรรมปีการศึกษา 2556

การอบรมครูผู้สอนตามโครงการยกระดับคุณภาพปีที่ 3 ศูนย์โรงเรียนพุทธิโศภน 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ประชุมสัมมนาทำแผน IS วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
แสดงความยินดีมุทิตาจิตแด่ผอ.และ คุณครูนงลักษณ์ แตงไทย ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย 27 พฤษภาคม 2556
อบรมยกระดับครูคณิต สสวท. ปี 3 ณ โรงเรียนพุทธิโศภนวันแรก 3 มิถุนายน 2556
อบรมยกระดับครูคณิต สสวท. ปี 3 ณ โรงเรียนพุทธิโศภนวันที่สอง 4 มิถุนายน 2556
อบรมยกระดับครูคณิต สสวท. ปี 3 ณ โรงเรียนพุทธิโศภนวันที่สาม 5 มิถุนายน 2556
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ร่วมประเพณีใส่ขันดอก"บูชาเสาอินทขิล" วัดเจดีย์หลวง 5 - 12 มิถุนายน 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 11 มิถุนายน 2556
คณะกรรมการติดตามโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ วิทย์ - คณิต (สสวท.) เยี่ยมโรงเรียน 14 มิถุนายน 2556
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1/2556 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 19 มิถุนายน 2556 แนะนำครูอาสาสมัครภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (วันต่อต้านยาเสพคิดแห่งชาติ)
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพคิด โครงการครู DARE 26 มิถุนายน 2556
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันก่อตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556
สพฐ.ดำเนินการภาคสนามทดลองข้อสอบ 2 กรกฎาคม 2556
ห้องเรียน MEP ฝึกทำแซนด์วิซ 3 กรกฎาคม 2556
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 4 กรกฎาคม 2556
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ 4 กรกฎาคม 2556
นำเสนอภาษาอังกฤษ MEP 9 กรกฎาคม 2556
ประชุมครูแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่รับพระราชทานปริญญาบัตร และเลื่อนวิทยฐานะ 9 กรกฎาคม 2556
ประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเชษฐา
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนพุทธิโศภน ครั้งที่ 1/2556 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 15-16 กรกฎาคม 2556
ออกกำลังกายแบบแอโรบิคทุกวันพุธ (17 กรกฎาคม 2556)
เตรียมถวายเทียนพรรษา 17 กรกฎาคม 2556
แสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นป.6 ณ พุทธสถาน 18 กรกฎาคม 2556
ถวายเทียนจำนำพรรษา 9 วัด 19 กรกฎาคม 2556
สดงความยินดีมุทิตาจิตแก่คุณครูยุพา และคุณครูเพ็ญทิพา(บุตรสาว) ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2556
มอบรางวัลนักเรียนชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาคิประจำปี 2556
กิจกรรม Symposium2013 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
กิจกรรมนำเสนอภาษาจีน 31 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมหน้าเสาธง 6 สิงหาตม 2556
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ ธุดงคสถานล้านนา 7-11 สิงหาตม 2556
กิจกรรมมอบรางวัล และถวายพระพรวันแม่ 13 สิงหาคม 2556
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 14 สิงหาคม 2556
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2556 15 สิงหาคม 2556
เยี่ยมบ้านนักเรียนและพัฒนาโรงเรียน 17 สิงหาคม 2556
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประะจำปี 2556
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ช่วงเข้าพรรษาครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
ละครเร๋คณะ"กั๊บไฟ" 22 สิหาคม 2556
แข่งขันทักษะนักเรียนระดับอำเภอ ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 24 สิงหาคม 2556
อบรมครูวิทย์-คณิต ETV ปี 3 อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
กิจกรรมหน้าเสาธงจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 แสดงความยินดีกับกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้าสู่ระดับเขคพื้นที่
กิจกรรมวันครบรอบ 88 ปีโรงเรียนพุทธิโศภน 30 สิงหาคม 2556
ทำบุญตักบาตรวันพระช่วงเข้าพรรษครั้งที่ 2/2556 เคารพศพ ศน.นำเชื่อม ยิ้มฤทธิ์ 4 กันยายน 2556
นักเรียนชั้นป.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5 กันยายน 2556
ประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และกลุ่มสาระศิลปะแสดงดนตรี 6 กันยายน 2556
ทัศนศึกษาดูงานที่ กทมฯ และชลบุรี ของกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ 9-11 กันยายน 2556
นักเรียน ป.4 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 11 กันยายน 2556
นักศึกษาฝึกประสบการณ์พัฒนาโรงเรียน วาดภาพผนังห้องน้ำ 11 กันยายน 2556
ประชุมคณะครู 12 กันยายน 2556
สนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
มุทิตาจิตแด่ครูและผอ.ที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556
กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556
ทัศนศึกษาดูงาน เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 12-16 ตุลาคม 2556
มอบเกียรติบัตรนักเรียนและคุณครูที่ผ่านในระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันทักษะวิชาการปี 2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
นิเทศติดตาม 5 ห้องชีวิตนิรมิตรนิสัย 11 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมวันลอยกระทง 18 พฤศจิกายน 2556
ลูกเสือยุวกาชาดชั้นป.5 เข้าค่ายพักแรม ณ ป๊านเขากวาง อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ 2-3 ธันวาคม 2556
ร่วมทำบุญเคารพศพผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.6/3 และ 6/4 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556
ลูกเสือยุวกาชาดชั้นป.6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 7-9 ธันวาคม 2556
กิจกรรมนำเสนอความรู้อาเซียนของสายชั้น ป.4 - ป.6
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 27 ธันวาคม 2556
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2 มกราคม 2557
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 3 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
กิจกรรมวันครู ปี 2557
กิจกรรมนำเสนอหน้าเสาธงของกลุ่มสาระศิลปะ
แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2557
พัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ 24 มกราคม 2557
สนามสอบ สสวท. และวิชาการนานาชาติ 25,26 มกราคม 2557
โครงการ Discovery Education เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน 27 มกราคม 2557
กิจกรรมตรุษจีนพุทธิโศภน 31 มกราคม 2557
สัปดาห์ติวเข้มเตรียมสอบโอเนตชั้นป.6 วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557
ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา 5 กพ 57
มอบรางวัลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 7 กพ 57
มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันสัปดาห์มาฆบูชา 10 กพ 57
อบรมลูกเสือจราจร 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
พุทธิโศภนรวมใจเดินเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
เลือกตั้งประธานนักเรียน 3 มีนาคม 2557
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 7 มีนาคม 2557
มอบเกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมดีเด่น 10 มีนาคม 2557
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลานักเรียน 12 มีนาคม 2557
ทอดผ้าป่าหาทุนซื้อเก้าอี้ห้องประชุมใหม่ 13 มีนาคม 2557
นักเรียนชั้นป.6 อำลาโรงเรียน 14 มีนาคม 2557
จับฉลากนักเรียนชั้นป.1 และรายงานตัวนักเรียนโครงการ MEP ชั้นป.1 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
ทัศนศึกษาดูงานที่จ.ระยอง ของคณะครูและบุคลากร 16 - 20 มีนาคม 2557

 

กิจกรรมปีการศึกษา 2557

รดน้ำดำหัวครูอาวุโส ก่อนเปิดภาคเรียน 30 เมษายน 2557
อบรมการใช้วินัยเชิงบวกลดการใช้ความรุนแรง 5-6 พฤษภาคม 2557
ศน.พบปะคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียน 14-15 พฤษภาคม 2557
ร่วมกิจกรรมบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) วัดเจดีย์หลวง
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557
นักเรียนชั้นป.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้วยฮ่องไคร้ 11 มิถุนายน 2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
กิจกรรมอบรมของนักเรียน MEP วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2557
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ประชุมชมรมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2557
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2,-3 และ 8 กรกฎาคม 2557
นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม 9 กรกฎาคม 2557`
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด 10 กรกฎาคม 2557
ร่วมทำบุญเคารพศพคุณครูประวิล พรหมสาขา ณ สกลนคร 9 - 10 กรกฎาคม 2557
รับการประเมินประกันภายในสถานศึกษา 21 กรกฎาคม 2557
แข่งขันกีฬา สพป.เชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่ 1 วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 24 กรกฎาคม 2557
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 28 - 31 กรกฎาคม 2557
เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นป.6 วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557
` กิจกรรมถวายพระพรวันแม่่แห่งชาติ 6 สิงหาคม 2557
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.6 ณ จังหวัดเชียงราย 7 สิงหาคม 2557
เข้ารับการอบรมการใช้วินัยเชิงบวก ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 8 สิงหาคม 2557
เช้าร่วมแช่งขันกีฬา สพป.เชียงใหม่ 1 เกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ 19 สิงหาคม 2557
วันครบรอบ 89 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 กันยายน 2557
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 4 กันยายน 2557
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครอง 7 กันยายน 2557
นำเสนอโรงเรียนสุจริต 8 กันยายน 2557
ถวายราชสดุดีวชิราวุธรำลึก 25 พฤศจิกายน 2557
ลูกเสือยุวกาชาดชั้นป.4 เข้าค่ายม่อนป๊านเขากวาง 3 ธันวาคม 2557
ถวายพระพร ๘๗ พรรษาพระเจ้าอยู่หัว 4 ธันวาคม 2557
พ่อดีเด่นแต่ละห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ๘๗ พรรษาพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
ลูกเสือสามัญชั้นป.5 - 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 10-12 ธันวาคม 2557
ยุวกาชาดชั้น ป.5-6 เจ้าค่ายพักแรม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 10-11 ธันวาคม 2557
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและสวดมนต์ฯวัดฟ้าฮ่าม 13 ธันวาคม 2557
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ที่จ.แพร่ 13- 17 ธันวาคม 2557
ร่วมกิจกรรม THAILAND ICT Youth Challege ณ บ้านทัศนาจร 16-17 ธันวาคม 2557
`ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 24 ธันวาคม 2557
โนเกีย และไมโครซอฟต์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 24 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2557
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ของบุคลากร ณ โรงแรมเมอร์เคียว 27 ธันวาคม 2557
คณะครูจากโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ อ.บรรพตพิสัย จ. นครสรรค์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 29 ธันวาคม 2557
รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 29 ธันวาคม 2557
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ของนักเรียน 30 ธันวาคม 2557
ร่วมทำบุญเคารพศพผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6/3 ณ อ.ดอยหล่อ 31 ธันวาคม 2557
กิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2558 วันที่ 5 มกราคม 2558
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 6 มกราคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558
แสดงความยินดีนักเรียนดีเด่น ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และ อบจ.เชียงใหม่ 13 มกราคม 2558
ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ STEM ภาคเหนือ 12-14 มกราคม 2558
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2558
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 มกราคม 2558
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุญศรี ณ วันจันทร์ 22 มกราคม 25558
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นม.1 นักเรียนชั้น ป.6 23 มกราคม 2558
สอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นานาชาติ และสอบคัดเลือกป.1 MEP 24 มกราคม 2558
มอบรางวัลนักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนวิชรวิทย์ และวารสารเพื่อนรัก 26 มกราคม 2558
กิจกรรมวันครบรอบการสถปบนายุวกาชาดไทย 27 มดราคม 2558
นำเสนอสาระสุขศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธง 4 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมลูกเสือจราจร 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
คุณครูชญานันท์ ตันตละจอมงาม อำลาโรงเรียน 24 กุมภาพันธ์ 2558
มอบรางวัลหน้าเสาธง นักเรียนที่ได้เหรียญทอง แข่งขันทักษะนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานี 25 กุมภาพันธ์ 2558
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
เดินเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558
คุณครูอังศุมาลิน วิญญาณ อำลาโรงเรียน 9 มีนาคม 2558
นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลาโรงเรียน 11 มีนาคม 2558
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบวิทย์คณิตนานานชาติรอบแรกได้รับรางวัลเหรีญทอง เงิน และทองแดง 11 มีนาคม 2558

ข่าวประกาศต่างๆ ... ที่น่าสนใจ

(SARครูปี2557)


 

ปรัชญาของโรงเรียน "พุทธิโศภน"(พุด-ทิ-โส-พะ-นะ)
ปัญญาเป็นเครื่องรอบรู้ เจริญด้วยธรรมะ

วิดีโอคลิป (Social Media) กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของโรงเรียน
"เด็กดีวิถีพุทธ ตามกลยุทธ์พุทธิโศภน"

การไหว้พระสวดมนต์ของนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง
การไหว้พระสวดมนต์ของนักเรียนก่อนเลิกเรียน
การกล่าวคำปฏิญานตนของนักเรียนก่อนเลิกเรียน
การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและสวดบทนพพระคุณทุกวันศุกร์
พิธีไหว้ครู ชุด1 พิธีไหว้ครู ชุด2 พิธีไหว้ครู ชุด3 พิธีไหว้ครู ชุด4
พิธีไหว้ครู ชุด5 พิธีไหว้ครู ชุด 6 พิธีไหว้ครู ชุด7 พิธีไหว้ครู ชุด8

ครูต่างประเทศเยี่ยมชมโรงเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก
การปฏิญาณตนของลูกเสือ
การปฏิญาณตนของยุวกาชาด
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม


เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

เว็บไซต์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ห้องเรียนภาษาไทย

เว็บไซต์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์งามตา

โรงเรียนพุทธิโศภน 146 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทร.053-277609 โทรสาร 053-274418
webmaster:tee.au@chaiyo.com