ภาพกิจกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน โครงการ “เยาวชนอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่”
เด็กหญิงเมธาวี  ยอมใจอยู่ และเด็กหญิงเบญจกัลยา เดชพล นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน โครงการ “เยาวชนอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์รักษาต่อยอดงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นตัวแทนนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ ของดีสินค้าหัตถกรรมและสินค้าภูมิปัญญาพื้นบ้านเชียงใหม่สู่สากล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,12:41   อ่าน 31 ครั้ง