ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 41) 01 ธ.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโครงการเรียนดี) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งหมด 7 คน (อ่าน 47) 22 พ.ย. 64
รางวัลชนะเลิศการประกวดวดภาพระบายสี หัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ในยุคโควิด 19 (อ่าน 152) 07 ก.ย. 64
ประกาศเรื่องคืนค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 172) 27 ส.ค. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 271) 18 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 (อ่าน 462) 29 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา (อ่าน 359) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา (อ่าน 332) 06 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 (อ่าน 347) 03 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ประถมศึกษา (อ่าน 415) 22 เม.ย. 64
ประกาศการเปิดประมูลร้านจำหน่ายขนมและไอศรีม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 264) 16 เม.ย. 64
ประกาศการเปิดประมูลเช่าร้านค้าเพื่อประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 188) 16 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมปกติ ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 396) 15 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 286) 22 มี.ค. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 269) 11 ก.พ. 64
ช่องทางการโอนเงินสำหรับชำระค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 3624) 13 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าไอศกรีม (อ่าน 3600) 09 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านขนม (อ่าน 3580) 09 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านอาหารกลางวัน (อ่าน 3527) 09 เม.ย. 63
โรงเรียนพุทธิโศภนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (อ่าน 4012) 23 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อเช่าประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 202)
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 199)
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 259)